Oferta

Najwartościowszy benefit 2023 roku!

Pierwsza pomoc psychologiczna

 Konsulacje 

Coaching kryzysowy

Sesje indywidualne i grupowe

 

Work life balance

Warsztaty psychoedukacji

 

 •  Wypalenie zawodowe
 • Nadmierny i długotrwały stres w pracy
 • Przeciążenie i paraliż decyzyjny
 • Spadek motywacji i zaangażowania
 • Starch o odpowiedzialność
 • Problemy z prowadzeniem biznesu
 • Trudna sytuacja rodzinna mająca wpływa na pracę
 • Powrót do pracy po okresie macierzyńskim
 • Godzenie obowiązkow zawodowych z prywatynymi ( wychowanie dzieci)
 • Problemy z organizacją swojej pracy
 • Wstyd przed opinią innych
 • Agresja i niezdrowe współzawodnictwo
 • Chorobowe dążenie do perfekcji
 • Zmiana stanowiska i obawy z tym związane
 • Zmiana pracy
 • Brak pewności siebie i obnizona samoocena
 • Nieefektywne poszukiwanie pracy
 • Spadek wiary we własne możliwości
 • Konflikt w zespole
 • Konflikty osobowe
 • Nieefektywne zarządzanie
 • Brak kreatywnosci i pomysłu na prowadzenie biznesu
 • Warsztaty jak oswoić stres
 • Konstruktywny stres
 • Regeneracja w miejscu pracy
 • Zdrowe nawyki w pracy
 • Wspierające relacje
 • Jak przeciwdzialać wypaleniu zawodowemu
 • Komunikowanie bez przemocy
 • Prawidłowy feedback
 • Jak szybko i sprawnie się uczyć 
 • Techniki uważności 

Etap 1

Spotkanie, określenie potrzeb

 • Zdefiniowanie zakresu potrzeb, rodzaj problemów, zachowań z jakimi zmagają się pracownicy 

Etap 2

Zdefiniowanie formy współpracy 

 • Okreslenie formy wspólpracy: on-line, infolinia czy spotkania i konsultacje indywidualne w siedzibie firmy 

Etap 3

Ramowa umowa współpracy

 • Okreslenie czasu dostępności
 • Warunki finansowe 

Etap 4

Dyżury, konsulatcje

 • Dyspozycyjność w określone dni i godziny, prowadzenie konsultacji 
 • Wsparcie indywidualne

Etap 5

Warsztaty z psychoedukacji

 • Jako uzupełnienie otwarte warsztaty z psychoedukacji, metody oswajania stresu, radzenie sobie w trudnych sytuacjach itp. 

Oferta dla firm jest przygotowywana indywidualnie , w zależności od czasu dyspozycji i formy współpracy. Ceny  zaczynają się od 150 pln/ 60 minut.

 

Skontaktuj się ze mną 

Zapraszam do kontatku telefonicznego lub mailowego

global@global-metodi.com

513 96 18 08

Biuro: prosimy o kontakt mailowy